INTERNETSKE STRANICE ZA TURIZAM

WEB stranica izrada
Višegodišnjim radom na aplikacijama za reklamiranje hrvatskih turističkih kapaciteta, pored velikog stećenog iskustva, izradili smo veliki broj programskih rješenja, koja nam omogućavaju da brzo i efikasno kreiramo internetske stranice za turističku ponudu.
Bez obzira na visoku kvalitetu i efikasnost izrađenih web stranica, danas se susrećemo sa potencijalnim korisnicima koji ne mogu vjerovati da smo u stanju ponuditi vrhunski proizvod za tako nisku cijenu. Zato prije odluke provjerite osnovne karatkteristike naše ponude: ŠTO, KAKO, KADA i POŠTO.

internet stranice za apartmane
ŠTO ?    Višejezična internet stranica sa mySql bazom podataka za pohranjivanje podataka o cijenama, slobodnim terminima i parametrima svake smještajne jedinice. Podaci o destinaciji, objektu te svakoj jedinici posebno (slike, oprema, kalendar, cjenik, karta).
Administratorsko sučelje zaštićeno lozinkom, omogućava vlasniku da sam jednostavno održava cjenike, kalendar raspoloživih kapaciteta, galerije slika, te eventualne izmjene u sadržaju i ponudi smještajnih jedinica.
Web stranica je optimizirana za pretraživače, te je prilagođena za sve medije (responsive) i podesna za prikaz i korištenje na mobilnim uređajima (fully mobile friendly), što je od nedavno Google-ov uvjet za dobar plasman.

KAKO ?   Podatke o lokaciji, objektu i apartmanima osigurava vlasnik popunjavanjem formi - programskih upitnika, nakon što se registrira i dobije odgovarajuće korisničke šifre. Slike korisnik sam postavlja korištenjem jednostavnih programskih procedura, ili ih dostavlja na magnetskom mediju ili elektroničkom poštom. Izbor dizajna vrši vlasnik iz ponuđenih predložaka. Nakon automatskog oblikovanja stranica, vrši se personalizacija rješenja (oblik, boje, fontovi, sadržaj) u dogovoru sa korisnikom.

KADA ?   Nakon što dogovorimo odabrane jezike i dobijemo osnovne podatke o Vašoj turističkoj ponudi, savjetujemo Vam izbor domene i internetskog provider-a. Od dana naruđbe domene, isporučujemo rješenje u okviru 15 kalendarskih dana.

POŠTO ?  Ovo je obično najdelikatnije pitanje. Kod nas nije.
Izaberite PROCJENU TROŠKA, te sami formirajte cijenu prema željenom sadržaju stranice. Standardni paket sa 4 jezika, neograničeno slika za Vaš objekt i 4 apartmana, sa kalendarom dostupnosti i cjenikom, opcijom prijema PayPal uplata, te servisnim programima, stoji svega 999 kuna i to plativo nakon isporuke.